Bakkes Kattehotell
Velkommen
Velkommen til Kathrine Bakkes Kattehotell.

Jeg driver:

- Kattehotell

- Gårdsbutikk

- Dyretolk

- Enhetsterapi

- Og Dyregravlund